Szendrei Boglárka

Művészet és tudomány a jövőben

Dr. Vates Maximus 2119-es, különböző korú gyermekek viselkedéséről írt

tanulmányában megfogalmazta, hogy azok, akik vizsgáikra az emberi fajba tartozó

pedagógusok segítségével készültek fel, és mellőzték a robotok és az internet használatát,

átlagosan 74%-kal teljesítettek jobban, mint azon társaik, akik digitális eszközöket vettek

igénybe. Az Indicium 1 díjas professzor a Csendes-óceáni-szemétszigeti Egyetem szociológia

tanszékét vezeti, tanulmányait is itt végezte a Természettudományi és Emberi Viselkedéstani

Karon 2 , szakdolgozatát a sziget flórájáról és faunájáról kötelező olvasmánnyá tették a biológia

szakos gimnazisták számára, e-könyv formájában 2082-ben jelent meg, és nagyobb

példányszámban kelt el, mint Agatha Christie vagy Shakespeare művei, a kötetet többen

olvasták, mint az Odüsszeiát. A professzor nagy művészetrajongó hírében áll, a tavalyi évben

több mint hat hetet töltött az Antarktikai Művésztelepen, ő osztotta ki a jutalomkönyv-

csomagokat és eredeti Rembrandt-festményeket a fiatal alkotók számára meghirdetett

pályázat díjazottjai között. A modern szobrászat kategória első helyezettje, Sollemnia Valeria

a következőket nyilatkozta: "Soha életemben nem láttam még barokk festményt, az utolsó

múzeum a születésem előtt négy évvel bezárt, mivel állítólag az Új Dionüszosz Szekta tagjai

állandóan kiiktatták a riasztókat, és vad orgiákat csaptak a kiállítótermekben. Nagyon

meghatódtam, amikor kézhez kaptam a nyereményemet, valószínűleg elteszem a szekrényem

mélyére, hogy ne essen bántódása." Sollemnia Valeria, amellett, hogy rendkívül tehetséges

szobrász, szülővárosában a nőegylet vezetője, és újabban azért küzd, hogy ezt a tisztséget más

településeken is betölthessék kiskorú lányok. Dr. Vates Maximus megnyitó beszédében

kijelentette, hogy hanyatló világunk egy vörös óriás, és csak akkor van lehetőségünk

megmenteni a pusztulástól, ha az orvostudomány fejlesztésén kívül az irodalomra is nagyobb

hangsúlyt fektetünk, hiszen az írás és olvasás képességét csak mi, emberek birtokoljuk. A

professzor úgy véli, az irodalmi művekből száműzni kell a politikát, különben elvész a

lényeg: a színtiszta ihlet és az alkotókedv, amelyeket a múzsák ültettek el bennünk a kezdet

kezdetén. Megemlíteném, hogy hazánkat a rangos versenyen Ostffyasszonyfay Mór

képviselte vers kategóriában, a sokoldalú fiatalember diákmunka gyanánt

ózonlyukfeltöltőként dolgozik, és megcáfolta azt a néhány évtizede dívó sztereotípiát,

miszerint önaktot csak nők festenek.

Dr. Vates Maximus élettársa, az életmódbloggerként tevékenykedő Amora férjével

egyidőben végzett felméréseket, és arra az eredményre jutott, hogy az általános iskolás

gyermekek 85%-a boldogabb lenne, ha kutyájával együtt vehetne részt a tanórákon, 1%-uk

több klasszikust szeretne kötelező olvasmánnyá tenni (egyikük javasolta Vitányi Ágnes 2040-

es évekbeli írónő műveit, valamint a 2010-es évek nagy költőit), 32%-uk pedig bevezetné a

sakkot mint a testnevelésórákat helyettesítő sportot. Amora Maxima ebből azt szűrte le, hogy

egyre nagyobb az igény más fajok közelségére, sok az introvertált és antiszociális fiatal, és

hogy a gyerekek nagy mértékben ellustultak az utóbbi években; kutatásáért megkapta a WFE

(Women For Education 3 ) nevű civil szervezet által alapított TiP (Think in Projects 4 )-díjat.

A 2096-os nagy oktatási sztrájk után felmerült az igény bizonyos reformokra, az ügy

felkeltette a nemzetközi média figyelmét is, számos diákkal és pedagógussal készítettek

1 a periódusos rendszer 120. eleme

2 2097-ig a biológia, kémia, fizika, matematika, pszichológia és szociológia szakok tartoztak ide, később a

társadalommal és magával az emberrel foglalkozó tudományok számára külön kart hoztak létre.

3 jelentése: nők az oktatásért (angol)

4 jelentése: gondolkodj projektekben (angol)

interjút, de talán Adversa Victoria, a 22. század elején lejátszódó II. nyelvújító mozgalom 5

vezetője, egykori magyar nyelv és irodalom szakos hallgató, az Osonó Verslábak folyóirat

főszerkesztője fogalmazott a legtalálóbban: "A projektekben való gondolkodás, bár fejleszti a

tanulók kreativitását, sajnálatos módon közrejátszik önállóságuk elvesztésében, így a legjobb

lenne, ha az óraszám és a tananyag csökkentésén kívül nem változna semmi." Adversa

Victoria jelenleg börtönbüntetését tölti, mivel egy tüntetésen erőszakosan lépett fel egy

hivatalos személlyel szemben.

A közelmúlt eseményei ellenére dr. Vates Maximus még mindig bízik abban, hogy az

irodalom lesz a megfelelő gyógyszer az öngyilkos hajlammal megáldott homo sapiens

számára.

 A mozgalom elindítóinak legfőbb célja az volt, hogy a technikai fejlődés és az internet térhódítása során a

nagyrészt az angol nyelvből átvett szavakra magyar megfelelőket találjanak, így lett például a pendrive-ból

zsebmeghajtó

.